முகப்பு குறிச்சொற்கள் புழுக்கச்சோறு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: புழுக்கச்சோறு [சிறுகதை]