குறிச்சொற்கள் புளிய மரத்தின் கதை

குறிச்சொல்: புளிய மரத்தின் கதை

புளிய மரத்தின் கதை-கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ, எப்படி இருக்கிறீங்க? ஒரு புளியமரத்தின் கதை படித்தேன். படித்து மூன்று வாரங்களுக்கு மேலிருக்கும். என் நினைவில் இப்போது எஞ்சியவை குறித்து... மிக மிக கவனமாக எழுதப்பட்ட நாவல். கர்ணம் தப்பினால் மரணம். மதக் கலவரம்...