குறிச்சொற்கள் புல்வெளிதேசம்

குறிச்சொல்: புல்வெளிதேசம்

புல்வெளிதேசம், மதிப்புரை

"சொர்க்கமே என்றாலும் அது நம் ஊரைப் போல வருமா?” என்கிற எண்ணம் நம் பெரும்பாலானோர் மனத்தில் உண்டு. எந்தப் புதிய நிலப் பரப்பிற்குச் சென்றாலும் அவற்றை நம் நிலத்தோடு பொருத்திப் பார்த்துக் கொண்டே...

புல்வெளியின் கதை

உங்களுடைய புல்வெளி தேசம், ஆஸ்திரேலியப் பயணக் கட்டுரை படித்து முடித்தேன்! தனி நபர்கள் பெயர்களை எடுத்துவிட்டால் அது ஆஸ்திரேலியாவின் புவி இயல், வரலாறு பற்றிய பாடப் புத்தகமாக வைத்துவிடும் அளவிற்கான தரம் கொண்டிருந்தது. குறிப்பாக...

புதியவிழிகள்

ஒருநாட்டில் வாழ்ந்து உணர்ந்து அதை அறிவதற்கும் ஓரிருநாட்களில் அங்குசென்று அதை அறிவதற்கும் பெரும் வேறுபாடுண்டு. உண்மையில் அங்கே வாழ்பவர்கள் அறியாத பலவற்றை சிலநாட்கள் வந்துசெல்பவர் அறியமுடியும். காரணம் அவரது பார்வை பழகாமலிருப்பதுதான். தேவை...

புல்வெளிதேசம் 20,விழாவும் விடையும்

கலாப்ரியாவின் புகழ்பெற்ற மேற்கோள் ஒன்று உண்டு, பயணத்தில் உற்சாகமான ஒரே அம்சம் வீட்டுக்குத் திரும்பி வருவதுதான் என. ஆஸ்திரேலியப்பயணமும் முடிவை நோக்கி நெருங்கியது. ஊர்திரும்ப சில நாட்களே இருந்தன. ஏப்ரல் இருபத்தேழு அன்று...