குறிச்சொற்கள் புலியூர் முருகேசன்

குறிச்சொல்: புலியூர் முருகேசன்

புலியூர் முருகேசனின் புனைவுச்சுதந்திரம்

எழுத்தாளர் புலியூர் முருகேசன் (இதுவரை நான் அவரைப் பற்றி கேள்விப்பட்டதில்லை) அவர்களுக்கு ஆதரவான ஜெவின் பதிவைக் கண்டேன். பொதுவாக நானும் அவ்வாறே எண்ணுவேன். ஆனால் அவர் தன் புத்தகத்திற்கான முன்னுரையில் இப்படிக் கூறியிருக்கிறார். “கடந்த...

புலியூர் முருகேசன்

ஊர் திரும்பியபின்னர்தான் புலியூர் முருகேசன் அவர் எழுதிய கதைக்காகத் தாக்கப்பட்டதை அறிந்தேன். ஒருவகை கொந்தளிப்பும் பின்னர் ஆற்றாமையும்தான் ஏற்பட்டது. இனி சாதியவாதிகள் கிளம்பி எழுத்தாளர்களுக்குப் பாடம் எடுக்கத் தொடங்குவரகள் என எதிர்பார்க்கலாம். மீண்டும் ஒரே...