குறிச்சொற்கள் புறப்பாடு/உப்புநீரின் வடிவிலே

குறிச்சொல்: புறப்பாடு/உப்புநீரின் வடிவிலே

உப்பு

ஜெ https://ruralindiaonline.org/articles/no-ticket-will-travel/ இக்கட்டுரையை வாசிக்கையில் உங்களுடைய புறப்பாடு ஞாபகம் வருகிறது. சென்னையில் இருந்தபோது எல்டாம்ஸ் சாலை தேனாம்பேட்டை சிக்னல் அருகே இப்படி கொத்து கொத்தான மனிதர்களை பார்ப்பேன். பார்த்து, பார்வையால் தடவிச் செல்வதோடு சரி. மங்கை