முகப்பு குறிச்சொற்கள் புரோஷிதஃபர்த்ருகை

குறிச்சொல்: புரோஷிதஃபர்த்ருகை