முகப்பு குறிச்சொற்கள் புரூருரவஸ்

குறிச்சொல்: புரூருரவஸ்