முகப்பு குறிச்சொற்கள் புத்தாண்டும் உறுதிமொழியும்

குறிச்சொல்: புத்தாண்டும் உறுதிமொழியும்