குறிச்சொற்கள் புத்தகக் கண்காட்சி 2020 – சென்னை

குறிச்சொல்: புத்தகக் கண்காட்சி 2020 – சென்னை

புத்தகக் கண்காட்சி – கடிதங்கள்

புத்தகக் கண்காட்சி – கருத்துரிமை அன்புள்ள ஜெமோ,   புத்தகக் கண்காட்சி, கருத்துரிமை பற்றிய கட்டுரை கூர்மையானது, நேரடியானது. இப்படி நேரடி யதார்த்தத்தைக் கூட எவராவது புட்டுப்புட்டு வைக்காமல் முடியாது என்ற நிலையே இன்றுள்ளது. புத்தகக் கண்காட்சியில்...

புத்தகக் கண்காட்சி – கருத்துரிமை

  பத்திரிகையாளர் வி.அன்பழகன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு நூலில் அரசுக்கு எதிரான, ஆதாரமில்லாத செய்திகள் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டு அவர்மேல் பபாசி நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது. பபாசியின் புகாரின்பெயரில் அவர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.   பபாசி பெரும்பாலும் அரசை நம்பி இருக்கும்...

புத்தகக் கண்காட்சி, இலக்கியக்கூட்டங்களுக்குச் செல்வது

அன்புள்ள ஜெ சென்னை புத்தகக் கண்காட்சிக்குச் செல்வது என் வழக்கம். நான் அதிகமாக நூல்களை வாங்குவதில்லை. என் பணச்சிக்கல் அப்படி. ஆனால் ஆண்டுதோறும் சிறிதாக நூல்களை வாங்கிக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன். பெரும்பாலும் நூலகங்களை நம்பியே நூல்களை...