குறிச்சொற்கள் புத்தகக் கண்காட்சி – தக்கலை

குறிச்சொல்: புத்தகக் கண்காட்சி – தக்கலை

தக்கலை புத்தகக் கண்காட்சி

முதற்சங்கு ஆசிரியர் சிவனி சதீஷ் குறிப்பு: இன்று ஒரு நகராட்சி ஆணையாளரை சந்தித்து முதற்சங்கு இதழின் இரண்டு இதழ்களை கொடுத்தேன்... அவர் சில நிமிடங்கள் புரட்டிப் பார்த்துக் கொண்டு 'பொன்னீலன், ஜெயமோகன் எல்லாம் எழுதுகிறார்கள்...