குறிச்சொற்கள் புதுமைப் பித்தன்

குறிச்சொல்: புதுமைப் பித்தன்

கல்கி, பு.பி.- அஸ்வத்

கல்கி போன்ற எழுத்தாளர்களின் இடத்தைத் தாங்கள் அங்கீகரிக்கும் போதிலும் அவரைப் பற்றி யாராவது கேட்கும் போது நீங்கள் அடையும் எரிச்சல் எனக்கு சற்று அதீதமாய்ப் படுகிறது. அவர் போன்ற எழுத்தாளர்கள் அடுக்கி வைத்த...