குறிச்சொற்கள் புதிய வாசகர்களின் கடிதங்கள்

குறிச்சொல்: புதிய வாசகர்களின் கடிதங்கள்

புதியவர்களின் கடிதங்கள் 9

ஜெ புதியவர்களின் கடிதங்களை நீங்கள் வெளியிடுவதைக்கண்டு இதை எழுதுகிறேன். நான் உங்களுக்கு எழுதவேண்டுமென நினைத்து தொடர்ந்து எழுதாமல் ஒத்திப்போட்டுக்கொண்டே வருவதற்குக் காரணமாக இருந்தது நீங்கள் இதையெல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்வீர்கள் என்ற எண்ணம்தான். ஏனென்றால் நான்...

புதிய வாசகர்களின் கடிதங்கள் 8

  அன்புள்ள ஜெயமோகன், எனக்கு இருபது வயதாகிறது. இந்த வயதில் “சாவு” பற்றி ஓயாமல் சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன். என் நெருங்கிய நண்பன் ஒருவனின் தந்தை சென்ற வாரம் திடீரென்று இறந்துபோனார். அது என்னை என்னவோ...