குறிச்சொற்கள் புதிய மாதவி

குறிச்சொல்: புதிய மாதவி

ஜெயமோகனின் ஏழாம் உலகத்தில் உடைந்து சிதறும் மதபீடங்கள் – புதியமாதவி, மும்பை

சிக்னலில் காத்திருக்கும்போது "அம்மா தாயே பிச்சைப் போடு, அய்யா, மவராசா பிச்சைப்போடு " என்று நம்மிடம் ஓடிவரும் குரல் நம்மை எரிச்சல் படுத்துகிறது. விரட்டி அடிப்பதில் எல்லோரும் ஒரேமாதிரி தான். என்ன.. அருகில் யாராவது...