குறிச்சொற்கள் புதிய காலம்

குறிச்சொல்: புதிய காலம்

புதியகாலம், ஒரு மதிப்புரை

ஜெயமோகன் தனது சமகால எழுத்தாளர்களை அறிமுகப்படுத்தி, அவர்களின் நிறைகளையும், எல்லைகளையும் மதிப்பிடும் ஆகச்சிறந்த இலக்கிய அறிமுக நூல். அவர்களின் படைப்புகளைப் பற்றி பேசும் போக்கிலேயே இலக்கிய உத்திகள் (techniques / isms), உலகளாவிய...

கடிதங்கள்

அன்புள்ள எழுத்தாளருக்கு வணக்கம்! எங்கள் பகுதியில் ஊருக்கு ஒரே ஒரு செல்வந்தர் இருந்த கால கட்டமாக இருந்திருக்க வேண்டும். அவர்களின் ஆணவம், பெருமை, எல்லாமும் மரணப் படுக்கையிலயே வீழ்ச்சி அடைவதைப் பார்க்க எல்லாருமே காத்திருந்தார்கள். பிணம்...