குறிச்சொற்கள் புதிய ஆகாசம் புதிய பூமி

குறிச்சொல்: புதிய ஆகாசம் புதிய பூமி

புதிய ஆகாசம் புதிய பூமி

1962 ஏப்ரல் மாதம் 14 ஆம் தேதி மலையாளத்தில் ’புதிய ஆகாசம் புதிய பூமி’ என்னும் படம் வெளியாகியது. எம்.எஸ்.மணி இயக்கியது. தோப்பில் பாஸி கதைவசனம். சத்யன் ராகினி நடித்தது. நட்டாலம் காளிவளாகத்துவீட்டில்...