குறிச்சொற்கள் புண்படுதல்

குறிச்சொல்: புண்படுதல்

புண்படுதல்

ஆசிரியருக்கு, நாம் ஆகும்பே அருவி வழியில் உரையாடியது தான், ஆனால் அது முற்றுப் பெறவில்லை. அங்கே கொண்ட அட்டையாக அது இன்னும் ஓட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது , நீங்கள் வீடு திரும்பும் முன் இக்கேள்வி காத்திருக்கும்...

புண்படுதல்-கடிதங்கள்

மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு.. புண்படுதல் குறித்த உங்களது நெடிய விளக்கம் கண்டேன்.. நிறையவே புண்பட்டு இருக்கிறீர்கள் என்பது புரிந்தது.. உண்மைதான், தமிழர்களிடம் ஏதோ ஒருவிதமான தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கத்தான் செய்கிறது... பிராமண எதிர்ப்பு இயக்கத்திற்காக...

புண்படுதல்-கடிதங்கள்

மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு.. புண்படுதல் குறித்த உங்களது நெடிய விளக்கம் கண்டேன்.. நிறையவே புண்பட்டு இருக்கிறீர்கள் என்பது புரிந்தது.. உண்மைதான், தமிழர்களிடம் ஏதோ ஒருவிதமான தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கத்தான் செய்கிறது... பிராமண எதிர்ப்பு இயக்கத்திற்காக...