முகப்பு குறிச்சொற்கள் பீதாசலம்

குறிச்சொல்: பீதாசலம்