குறிச்சொற்கள் பி. ராமன்

குறிச்சொல்: பி. ராமன்

பி.ராமன் கவிதைகள்

  வாசகர்கள் இல்லாத ஒரு கவிஞன் கண்ட கனவு ================================== தங்கள் மொழியை உதறிவிட்டுப்போன என் மக்களை என் கவிதையின் அடித்தளத்தில் சத்தித்தேன். உங்களுக்கு இங்கே என்ன வேலை என்று சீறினேன் பொருட்படுத்தாமல் சென்ற கூட்டத்தில்ருந்து ஒருவர்// அலட்சியமாகச் சொன்னார். ''நாங்கள் இப்போது சுதந்திரமானவர்கள் எல்லைகள் இல்லாதவர்கள் எங்கள் காலடிபட்டு சுயநிறைவடைந்தது உன்...

பி. ராமன் எழுதிய மலையாளக் கவிதைகள்

  மொழி பெயர்ப்பு: ஜெயமோகன், நிர்மால்யா (பதிவுகள் கவிதைகள் அரங்கில் வாசிக்கப்பட்டவை) 1. கனம் இல்லாதவற்றின் எடையெல்லாம் உள்ளவை சுமக்க வேண்டும் என்று ஓர் அறிவிப்பு இவ்வழி சென்றது அத்துடன் பகல் முதல் அந்திவரை நீண்ட இந்த இருப்பில் இல்லாத வேலையின் கனத்தை நான் அறியத் தொடங்கினேன் இல்லாத துயரத்தின் கனம் நீண்டு...

ஊட்டி கவிதையரங்கம்:பி.ராமன்

முதல் அமர்வில் பி.ராமனின் கவிதைகளைப்பற்றிய விவாதம் ஆரம்பித்தது. பி.ராமன் தன் முதல் கவிதை 'வாசகர்கள் இல்லாத ஒரு கவிஞன் கண்ட கனவு'  இருமுறை வாசித்தார். தொடர்ந்து அதன் தமிழாக்கத்தை சுகுமாரன்,யுவன் சந்திரசேகர் ஆகியோர்...