குறிச்சொற்கள் பி.கே.சிவகுமார்

குறிச்சொல்: பி.கே.சிவகுமார்

கேள்வி பதில் – 51, 52

வேதங்களையும் அவற்றின் உட்பொருளையும், கவித்துவத்தையும் காண விரும்புவோர்க்குத் தாங்கள் பரிந்துரைக்கும் புத்தகங்கள் (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்) எவையாக இருக்கும்? -- பி.கே.சிவகுமார். வேதங்களை நான் படித்தது மலையாள மொழிபெயர்ப்புகளில். மலையாள மொழி மேற்கட்டுமானத்தில் சம்ஸ்கிருதமேதான். ஆகவே...

கேள்வி பதில் – 50

"முகலாய ஆட்சியில் இந்து மரபு மீது தொடுக்கப்பட்ட தொடர்த்தாக்குதல்களின் காரணமாக, இந்து மரபு தன்னை இறுக்கமான விதிகள் அடங்கிய மாறாத அமைப்பாக மாற்றிக் கொண்டிருந்தது. அந்த இறுக்கம் காரணமாக, அது பலநூறு வருடம்...

கேள்வி பதில் – 49

இந்து ஞான மரபில் ஆறு தரிசனங்கள்" என்ற தலைப்பை வைக்கும்போது, இடதுசாரிகள் "இந்திய ஞான மரபு" என்று அழைப்பதைக் குறிப்பிட்டு, அது தவறான புரிதலில் எழுந்த ஒன்று என்று குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். ஜவஹர்லால் நேரு,...