குறிச்சொற்கள் பி.ஆர்.அம்பேத்கர்

குறிச்சொல்: பி.ஆர்.அம்பேத்கர்

அம்பேத்கரின் தம்மம்- 1

புத்தகங்களைப் பூஜையறையில் வைத்து வாசிப்பதற்காக ஒரு ஸ்டேண்ட் உண்டு. கத்திரி போன்ற வடிவில் இருக்கும். அதற்கு எங்களூரில் கிரந்தகாவடி என்று பெயர். பெரும்பாலான குமரிமாவட்டப் பழங்கால வீடுகளில் அது சந்தன மரத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கும். நான் சிறுவயதாக...