குறிச்சொற்கள் பிழைத்தல் இருத்தல் வாழ்தல்

குறிச்சொல்: பிழைத்தல் இருத்தல் வாழ்தல்

பிழைத்தல், இருத்தல்,வாழ்தல்- கடிதங்கள்

  ஜெ பிழைத்தல் இருத்தல் வாழ்தல் ஓர் அரிய கட்டுரை. கொஞ்சகாலம் முன்புவரைக்கும் இத்தகைய ஒரு கேள்வியே எழவில்லை. எப்படியாவது வாழ்ந்தால்போதும் என்ற நிலையே பொதுவாக எல்லாருக்கும் இருந்தது. குடும்பம் முன்னேறினால்போதும் எனக்கென்று ஒரு சந்தோஷமே...

பிழைத்தல், இருத்தல், வாழ்தல்

சில வருடங்களுக்கு முன்னர் கவிஞர் தேவதேவன் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தபோது என் மனைவி அருண்மொழிநங்கை அவரிடம் கேட்டாள். "சார், நீங்கள் எப்போதுமே பசுமையைப்பற்றியும் மலர்களைபற்றியும் வழிகளை திகைக்கவைக்கும் காடுகளைப் பற்றியும் எழுதுகிறீர்கள். ஆனால்...