குறிச்சொற்கள் பிரேம் அதிப்

குறிச்சொல்: பிரேம் அதிப்

பிழை [சிறுகதை] -2

" அதை எங்கே பதிவுசெய்தார்கள்? என்றேன் “அங்கேதான்...ஆனால் அது பதிவாக நான்குமாதமாகியது. படம் வெளிவருவதற்குள்ளேயே பாட்டு பிளேட்டாக வந்து ஆயிரக்கணக்கில் விற்றுவிட்டது. காலையில் அந்தப்பாட்டின் படப்பிடிப்புக்காக சைக்கிளில் போகும்போது சாலை முழுக்க அந்தப்பாட்டுதான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும்....