முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரேமா காரந்த்

குறிச்சொல்: பிரேமா காரந்த்