முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிருஹத்‌ஷத்ரன்

குறிச்சொல்: பிருஹத்‌ஷத்ரன்