முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிருஹதத்தன்

குறிச்சொல்: பிருஹதத்தன்