முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிருகத்ரதன்

குறிச்சொல்: பிருகத்ரதன்