முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிருகத்பாகு

குறிச்சொல்: பிருகத்பாகு