முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிருகதர்

குறிச்சொல்: பிருகதர்