முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரீதன்

குறிச்சொல்: பிரீதன்