குறிச்சொற்கள் பிரிவினையரசியல்

குறிச்சொல்: பிரிவினையரசியல்

பிறனரசியல், பிரிவினையரசியல்

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு, இன்றைய தி இந்து நடுப்பக்க கட்டுரை கோபாலகிருஷ்ண காந்தி எழுதியது. ’தேசப்பிரிவினைக்கு இன்றும் வட்டி கொடுக்றோம்’  தேசப்பிரிவினையில் ஆரம்பித்து இன்றைய பிரச்னை வரை விளக்கியுள்ளார். நீங்கள் கூறியதுபோல நமக்கு எப்போதும் நாம்x...