குறிச்சொற்கள் பிராமண ஞானம்

குறிச்சொல்: பிராமண ஞானம்

பிராமண ஞானம்

ஐயா, சமீபத்தில் மஹா பெரியவர் பற்றிய தங்கள் கருத்துக்களை ஒரு வாசகரிடம் பகிர்ந்து கொண்டிருப்பதைப் பார்த்த்தேன். பகவத்கீதையில் ஒரு இடத்தில் " ந புத்திபேதம் ஜனயேத் அக்ஞானாம் கர்ம ச்ங்கிணாம் என்று வரும். அதாவது...