குறிச்சொற்கள் பிராமணர் ஆதிக்கம்

குறிச்சொல்: பிராமணர் ஆதிக்கம்

விலக்கப்பட்டார்களா?

அன்புள்ள ஜெயமோகன், இன்னமும் சில நாட்களில் சென்னை இசை விழா நிகழ்ச்சிகள் துவங்கிவிடும். தமிழ் இசைப் பற்றாளர்களுக்கு சாமி வந்து விடும். அதில் புக விரும்பவில்லை. ஆனால் வெகு நாட்களாக கேட்க நினைத்த ஒரு...