குறிச்சொற்கள் பிராமணக் காழ்ப்பு

குறிச்சொல்: பிராமணக் காழ்ப்பு

இசை கடிதங்கள்

ஆபிரகாம் பண்டிதர் து.ஆ.தனபாண்டியன் ஜெ, தமிழிசை பற்றிய கட்டுரை வெகு சிறப்பாக உள்ளது. அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வரலாறு.காம் கட்டுரையை எழுதியது நான்தான்...வீண் புலம்பல்களுக்கு மத்தியில் உங்கள் குரலைக் கேட்க உற்சாகமாக இருந்தது. நன்றி. ‘சற்றே விலகி இரும்’...