முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிராணம்

குறிச்சொல்: பிராணம்