குறிச்சொற்கள் பிரவின்ஸ்கா

குறிச்சொல்: பிரவின்ஸ்கா

கவிதைகள்:கடிதங்கள்

அன்புள்ள  திரு.ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு,  தி.க.சி என்ற தலைப்பில் தங்களின் வலைதளத்தில் வசித்தும் , மின்னஞ்சல் எழுத வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேல்லோங்கி இருந்தது .வேலை நேரத்தை விழுங்கி கொண்டுவிட்டது . அது போக...