முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரம்மன்

குறிச்சொல்: பிரம்மன்