முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரம்மதத்தன்

குறிச்சொல்: பிரம்மதத்தன்