முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரமதன்

குறிச்சொல்: பிரமதன்