முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரத்யக்‌ஷம்

குறிச்சொல்: பிரத்யக்‌ஷம்