முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரதீபன்

குறிச்சொல்: பிரதீபன்