முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரதிவாகினி

குறிச்சொல்: பிரதிவாகினி