முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரசண்டன்

குறிச்சொல்: பிரசண்டன்