முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரக்ஞானம் பிரம்மாஸ்மி

குறிச்சொல்: பிரக்ஞானம் பிரம்மாஸ்மி