முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரகாஷ் சங்கரனின் ‘வேஷம்’

குறிச்சொல்: பிரகாஷ் சங்கரனின் ‘வேஷம்’