குறிச்சொற்கள் பிரகாஷ் சங்கரனின் ‘வேஷம்’

குறிச்சொல்: பிரகாஷ் சங்கரனின் ‘வேஷம்’

பிரகாஷ் சங்கரனின் ’வேஷம்’ – இன்னொரு கடிதம்

ஜெ பிரகாஷ் சங்கரனின் வேஷம் நீங்கள் எழுதிய லங்காதகனம் கதையின் இன்னொரு வடிவம். improvisation என்று இன்னும் சரியாகச் சொல்லலாம். அல்லது அதற்கான எதிர்வினை என்று. லங்காதகனம் கதையில் கதகளிஆசான் இழிவுபடுத்தப்பட்டு சுருங்கி உயிர்வாழக்கூடிய...

பிரகாஷ் சங்கரனின் ‘வேஷம்’ மீண்டும் ஒரு கடிதம்

ஜெ, பிரகாஷ் சங்கரனின் வேஷம் கதை வாசித்தேன். கதைகள் எப்போதுமே வாழ்க்கையனுபவங்களின் தூண்டுதலில் இருந்துதான் வரும் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் உண்மையிலே அப்படிக்கிடையாது. கதைகள் வேறுகதைகளில் இருந்து உருவாவதும் அதே அளவுக்கு காணப்படுகிறது. போர்ஹெஸ்...

பிரகாஷ் சங்கரனின் ’வேஷம்’- ஒரு கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ அவர்களுக்கு, நேற்று தங்கள் தளத்தில் வெளியான பிரகாஷ் சங்கரனின் 'வேஷம்' ஒரு நல்ல சிறுகதை. இச்சிறுகதையின் மையமான புதிர் மிக ஆழமானது அதை ஆசிரியர் நுட்பமாக முன்வைத்திருக்கிறார். உலகை நாம் தர்க்கரீதியாகவும்,...