முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரகாலனன்

குறிச்சொல்: பிரகாலனன்