குறிச்சொற்கள் பின்லாந்து

குறிச்சொல்: பின்லாந்து

ஆர் சிவலிங்கமும் கலேவலாவும்

  கலேவலா - தமிழ் விக்கி வணக்கம். தங்கள் கணினி வலைப் பக்கங்களில் பின்லாந்து என்னும் நாட்டைப் பற்றிய சிறு குறிப்பைப் பார்த்தேன்.பின்லாந்தின் தேசிய காவியமான "கலேவலா" என்னும் காவியத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் திரு மு.சிவலிங்கம் அல்ல. நான்...