குறிச்சொற்கள் பினாங்கு ஆசிரியர் பயிற்சிப்பள்ளி

குறிச்சொல்: பினாங்கு ஆசிரியர் பயிற்சிப்பள்ளி

எரியிதழ் மலேசியாவில் ஒருநாடகம்

வணக்கம், ஐயா! பினாங்கு ஆசிரியர் பயிற்சிப்பள்ளியில் நாங்கள் உங்கள் முன் நடித்த உங்கள் முதற்கனலில் இருந்து தேர்வு செய்து நடித்த எரியிதழ் நாடகம், வட மண்டல பிரிவில் அரை இறுதிச் சுற்றுக்கு...