முகப்பு குறிச்சொற்கள் பித்தின் விடுதலை

குறிச்சொல்: பித்தின் விடுதலை