குறிச்சொற்கள் பித்தம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: பித்தம் [சிறுகதை]