குறிச்சொற்கள் பாஸ்டன்

குறிச்சொல்: பாஸ்டன்

கனடா -அமெரிக்கா பயணம்

நண்பர்களுக்கு இன்று சென்னையிலிருந்து நீண்டபயணம் கிளம்புகிறோம், நானும் அருண்மொழியும். தோராயமான பயணத்திட்டம் இது. ஜூன் 11 முதல் 22 வரை கனடா ,டொரெண்டோ ஜூன் 23 முதல் 26 வரை பாஸ்டன் ஜூன் 26, 27, 28 (வெள்ளி...

வாக்களிக்கும் பூமி 4, அறிவியலரங்கம்

எண்பதுகளில் நான் சென்னையில் அலைந்திருக்கிறேன். ஒரு நகரில் 'அத்து அலைவ'தென்பது ஒரு முக்கியமான அனுபவம். காந்தப்புலம் கொண்ட பல பொருட்கள் அலையும் ஒரு வெளியில் ஒரு இரும்புத்துகள் போல அப்போது உணர முடியும்....

வாக்களிக்கும் பூமி- 3,பாஸ்டன் நகரம்

  பாஸ்டன் அமெரிக்காவின் சிந்தனைப்போக்கில் ஆழமான பாதிப்புகளைச் செலுத்திய நகரம். அதற்கான காரணத்தை அதன் தூய்மைவாத பாரம்பரியத்தில் தேடவேண்டும் என்று தோன்றுகிறது.  தூய்மைவாதிகள் பிரிட்டனில் எதிர்ப்பிய கிறித்தவ மரபுக்குள் உருவான ஒரு கருத்தியல்...

வாக்களிக்கும் பூமி – 2, பாஸ்டன்

நான் அமெரிக்கா வந்திறங்கும்போது தேர்ந்த ஒரு படைத்தலைவனை நம்பி கண்மூடித்தனமாக போர்முனைக்குச்செல்லும் படைவீரனைப்போல எதைப்பற்றியும் எந்தக்கவலையும் இல்லாமல் வந்திறங்கினேன். என் பயணத்திட்டத்தைப் பற்றி எந்த மனச்சித்திரமும் என்னிடம் இருக்கவில்லை. எங்கேயெல்லாம் செல்கிறேன், யாரைச்...